Algemeen

Houtsoort: Balau, Red

Atibt

red balau

Andere namen

Guijo (Filipijnen), giso, balau merah (Indonesië), selangang batu merah, membatu, selimbar, damar laut merah, red selangan batu (Maleisië).

Botanische naam

Shorea guiso (Blanco) Blume, S. kunstleri King, S. spec. div..
S. kunstleri en enkele andere Shorea's kunnen ook rode meranti leveren, afhankelijk van de volumieke massa.

Familie

Dipterocarpaceae.

Groeigebied

Maleisië, Filipijnen, Indonesië, Laos, Vietnam.

Boombeschrijving

Boomhoogte tot 60(-75) m hoog met een takvrije stam van 6-25(-40) m en een diameter tot 1,8(-3,0) m. De wortelaanlopen kunnen tot 5 m hoog zijn.

Aanvoer

Gekantrecht hout (wordt wel in partijen rode meranti aangetroffen).

Houtbeschrijving

Vers is het kernhout licht tot donker roodbruin, vaak met een roze tint. Bij droging en blootstelling aan licht donkert het na tot donkerbruin of zeer donker paarsbruin. Er kunnen overigens van stam tot stam wel enkele kleurnuances optreden. Het spint is ongeveer 20-50 mm breed en er is een duidelijk kleurverschil tussen spint en kernhout. Red balau is gewoonlijk vrij regelmatig van structuur en laat geen uitgesproken tekening zien. Door de nogal eens voorkomende wisselende draadrichting kan het dosse vlak soms een vaag vlampatroon tonen. De aanwezigheid van kruisdraad veroorzaakt op het kwartierse vlak af en toe een duidelijke streeptekening. Zowel op het kopse vlak als op het langsvlak komen op onregelmatige afstand van elkaar fijne witachtige lijntjes voor die worden veroorzaakt door reeksen harsgangen met een lichtgekleurde vaste inhoud. Deze lijntjes zijn bij red balau gewoonlijk minder in aantal en minder sprekend dan het geval is bij de Shoreasoorten die de rode meranti's leveren. Soms zijn kleine kwastjes waar te nemen.

Houtsoort

loofhout

Draad

Recht tot kruisdraad.

Nerf

Fijn tot matig grof.

Volumieke massa

(675-)750- 800-900(-1000) kg/m3 bij 12% vochtgehalte, vers 1100 kg/m3.

Werken

Middelmatig tot groot.

Drogen

Zeer langzaam, in het bijzonder bij kwartiers gezaagd hout. Hoewel er toch van een vrij groot verschil tussen radiale en tangentiale krimp kan worden gesproken, blijkt het gevaar voor vervormen bij hout tot een dikte van 30 mm niet ernstig te zijn. Er bestaat grote kans dat tijdens droging kopscheuren zullen ontstaan en het kan vrijwel niet worden voorkomen dat in gezaagd hout reeds bestaande scheuren in omvang toenemen. In dunne maten zou het goed versneld te drogen zijn.

Bewerkbaarheid

De hardheid van het materiaal in aanmerking genomen, kan worden gezegd dat red balau zich over het algemeen toch zonder moeilijkheden laat bewerken. Hoewel het hout tijdens de bewerkingen een vrij hoge weerstand biedt, mag de afstompende werking op het snijgereedschap matig worden genoemd. Daar waar het mogelijk is met hardmetaal te verspanen, wordt dit ook geadviseerd. Bij schaven van het kwartierse vlak kan door kruisdraad "inspringsel" ontstaan. Rechtdradig hout laat zich goed glad bewerken.

Spijkeren en schroevenVoorboren noodzakelijk.
Lijmen

Matig.

Buigen

Slecht.

Oppervlakafwerking

Goed.

Duurzaamheid

Schimmels 3-4v, is zelfs in één stam zeer variabel.
Termieten M.

Impregneerbaarheid

Kernhout 4v.
Spint 2.

Toepassingen

Constructiewerk onder dak, vloeren, parket, wagonbouw enz.