Hout
Hout

Houtaantastingen

Hout is een natuurproduct en heeft een geheel eigen plaats in de natuurlijke kringloop. We kunnen hout tijdelijk uit deze omloop nemen en inzetten voor onze eigen doeleinden. Aan het eind van de gebruiksfase kan het hout door middel van compostering of versnlede oxidatie tot koolstofdioxide en water weer terug worden gebracht in de kringloop. Omdat hout behoort tot de levende natuur is het een bron van voedsel voor een aantal organismen. Onder ongunstige omstandigheden kunnen deze organismen het hout ook in de gebruiksfase aantasten. Via de onderstaande link vindt u informatie over de mate van weerstand die hout biedt tegen aantasting (natuurlijke duurzaamheid) en een overzicht van organismen die hout in de gebruiksfase zouden kunnen aantasten.

Lees meer over verschillende aantastingen bij van hout.

Hout Houtaantastingen deel-1 dec2013

Hout Houtaantastingen deel-2 dec2013