Toepassingen
Toepassingen

Gevelbekledingen

Duurzaam inlands hout scoort goed

Gevelbekleding vormt de buitenste schil van een gebouw en is daardoor niet alleen beeldbepalend, maar beschermt ook de achterconstructie tegen weer en wind. Hout is voor deze toepassing een veelgebruikt materiaal. Gevelbekledingen van hout worden opgebouwd zijn uit massief houten, geprofileerde houten delen, of uit plaatmateriaal.

Uit een LCA studie in opdracht van NBLH ‘Bevorderen investeren in duurzaam inlands hout (gevelbekledingen), blijkt dat het toepassen van gevelbekledingen van duurzaam inlands naaldhout een gunstige milieuscore heeft. Zie voor meer informatie en tips voor een juiste opbouw en detaillering onderstaande documenten: