Bos & Milieu
Bos & Milieu

Bossen

Ongeveer een derde deel van de wereld (vier miljard hectare) is bedekt met bos. Dit varieert van plaatsen met erg veel bos (Scandinavië en Noord-Amerika) tot plaatsen met erg weinig bos (Nederland). De groeiplaats bepaalt de zes bostypen die we onderscheiden. Elke bostype levert zijn specifieke houtsoorten (naaldhout, loofhout of beide) en elke houtsoort heeft zijn specifieke toepassing. Naast type bos, wordt vanuit houtproductie een verschil gemaakt tussen natuurlijke bossen, semi-natuurlijke bossen en cultuurbossen. Duurzaam beheer zal er altijd op gericht zijn het bos als geheel in al zijn functies te handhaven. En het zal over het algemeen vervat zijn in een certificeringssysteem.

Lees meer over bosecosystemen, bostypen, natuurlijke versus plantage, cultuurbos, bosfuncties, verspreiding en opbouw.

Bestand: