Bos & Milieu
Bos & Milieu

Duurzaam bosbeheer

Duurzaam bosbeheer is een middel om te zorgen voor duurzame instandhouding van bossen. Omdat er diverse typen bossen zijn, zijn er ook verschillende typen principes en criteria waaraan voldaan moet worden voordat een bos als duurzaam bestempeld mag worden. Uitgangspunt van alle systemen is dat het bestaande areaal bos, met al zijn soortenrijkdom aan flora en fauna, tot in lengte van dagen blijft bestaan. Duurzaam bosbeheer maakt het dan ook mogelijk dat we hout kunnen gebruiken zonder dat we hoeven te vrezen dat dat ten koste gaat van het bos waaruit het afkomstig is. Hout uit duurzaam beheerde bossen noemt men duurzaam geproduceerd hout, verantwoord geproduceerd hout of ook wel gecertificeerd hout. Een deugdelijk certificaat of keurmerk biedt de consument de garantie dat het hout (of houtproduct) daadwerkelijk afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen. Samen met een certificeringssysteem is er controle op bosbeheer en over het traject van kap tot schap. Er bestaan wereldwijd tientallen certificeringssystemen.

Lees meer over duurzaam bosbeheer, uitgangspunten en basiselementen.

Bestand: