Bos & Milieu
Bos & Milieu

Europese wetgeving Legaal en Duurzaam: EUTR en FLEGT

Ook steeds meer Europese landen ontwikkelen Duurzaam Inkoopbeleid waaronder het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Frankrijk en enkele Duitse deelstaten. Dergelijk beleid is opgesteld op vrijwillige basis. Door de toenemende aandacht voor de legale herkomst van hout en houtproducten heeft de EU vervat in het Forest Law Enforcement Governance and Trade-beleid (FLEGT). Deze staat uitsluitend importen naar de EU toe van hout van aantoonbaar legale herkomst. De EU heeft daartoe met een aantal producentenlanden afspraken gemaakt over de levering van aantoonbaar legaal hout op basis van zogenoemde Voluntary Partnership Agreements. Daarnaast is per 3 maart 2013 een Europese wet van kracht die de import van illegaal hout naar EU-lidstaten moet verhinderen en moeten bedrijven die hout en houtproducten voor de eerste maal in de EU in de handel brengen aan kunnen tonen dat deze van legale herkomst zijn.

Lees meer over Europese wetgeving EUTR en FLEGT:

Houtinfoblad: European Timber Regulation (EUTR)

Houtinfoblad: Forest Law Enforcement Governance and Trade (FLEGT)