Bos & Milieu
Bos & Milieu

Duurzaam hout inkopen

De Nederlandse overheid heeft in juni 2008 inkoopcriteria voor hout vastgesteld (Dutch Procurement Criteria for Timber). Aan de hand van criteria voor onder andere duurzaam bosbeheer en de handelsketen van bos tot eindproduct toetst de overheid of het aangeboden hout aantoonbaar duurzaam geproduceerd is. Op de markt circuleren diverse certificeringssystemen (keurmerken) voor duurzaam geproduceerd hout. Een onafhankelijke commissie, de Timber Procurement Assessment Committee (TPAC), toetst in opdracht van de overheid of bestaande (certificering)systemen aan de criteria voldoen. Het hout dat zo wordt geleverd is daarmee voor de overheid aantoonbaar duurzaam geproduceerd.

Lees meer over duurzaam inkopen van hout volgens TPAC en hoe hiermee om te gaan.

Houtinfoblad: TPAC 

Houtinfoblad: Duuzaam inkopen

Houtinfoblad: Besteksbepalingen duurzaam geproduceerd hout inkopen voor marktpartijen

Houtinfoblad: Besteksbepalingen duurzaam geproduceerd hout inkopen voor overheden