Bos & Milieu
Bos & Milieu

CITES

Niet elke houtsoort mag zomaar worden verhandeld. CITES, de Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, is een door 175 landen getekend verdrag dat ervoor zorgt dat internationale handel het bestaan van circa 34.0000 planten- en diersoorten niet in gevaar brengt. In Nederland zijn de bepalingen uit het CITES-verdrag verwerkt in de Flora- en Faunawet. Houtsoorten die in deze lijst worden genoemd mogen onder bepaalde voorwaarden worden verhandeld, of helemaal niet, afhankelijk in welke van de drie categorieën zij vallen. 
CITES komt meerdere malen per jaar bijeen om te bepalen in welke mate een soort beschermd moet worden. Dit doen zij door een soort te plaatsen op Appendix I, II of III. Appendix I soorten mogen NIET verhandeld worden, voor Appendix II is zowel een export als een importvergunning nodig (via Rijksdienst voor Ondernenemend Nederland) en voor Appendix III een importvergunning. 

Lees meer over CITES, de soortenlijst en hoe om te gaan met export- en importvergunningen, via

Website RvO: Wat is CITes en welke vergunningen heb ik nodig?

Website CITES: Organisatie en soortenlijst