Bos & Milieu
Bos & Milieu

Recycling

Toepassing van hout heeft veel milieuvoordelen. Een daarvan is het een of meerdere malen van hergebruik volgens het 'cascade model'. Het hergebruiken van hout kost relatief weinig energie, dit in tegenstelling tot sommige andere materialen. Er zijn prachtige voorbeelden waarin oud hout een nieuw leven heeft gekregen. Zo is voor de gevelbekleding van het kantoor van Rijkswaterstaat te Terneuzen gekozen voor shingles opgezaagd uit afgedankte meerpalen van basralocus (zie ook artikel in Het Houtblad, nr. 3/2000, pp7 t/m 11). In de haven van de gemeente Woudrichem zijn basralocuspalen hergebruikt in remmingwerken. Gespecialiseerde bedrijven richten zich op het inkopen, opslaan en verhandelen van hout voor hergebruiksdoeleinden. Dit kunnen bedrijven zijn die handelen in houten bouwmaterialen als vloerdelen, maar ook in grootschalige inzet van hout voor bijvoorbeeld energiedoeleinden. Bij de inzameling wordt vaak een indeling gemaakt naar: onbehandeld hout (zonder verfresten en lijmen), behandeld hout (met verf-, lijm en specieresten, etc) en overig (hout met verduurzamingsmiddelen e.d.).

De totale gebruiksduur van een houten deel in verschillende vormen kan zo oplopen van vijftig, tot honderden jaren. In dezelfde tijd wordt de in het hout vastgelegde hoeveelheid CO2 opgesloten.