Bos & Milieu
Bos & Milieu

Certificering

Het opstellen van (internationaal) geaccepteerde regels voor duurzaam bosbeheer (principes & criteria) maakt het mogelijk bosbeheer ter plaatse te beoordelen en te controleren. Het proces van opstellen van regels, begeleiding, controle en na goedkeuring verstrekken van een certificaat, heet certificering. Gespecialiseerde en daartoe bevoegde onafhankelijke certificeringsinstanties controleren of het bosbeheer voldoet aan de gestelde eisen wordt uitgevoerd door. Boscertificering kost de boseigenaar geld en geschiedt op basis van vrijwilligheid. Internationaal is overeengekomen te streven naar certificering van alle bossen ter wereld en dit niet te beperken tot alleen de tropen. Van het totale mondiale bosareaal heeft circa tien procent een of ander certificaat van duurzaam bosbeheer. Die van de Forest Stewardship Council (FSC), PEFC en Keurhout zijn voor Nederland het belangrijkste.

Lees meer over keurmerken, certificerende instanties en handelsketen.

Bestand: