Bos & Milieu
Bos & Milieu

Malaysian Timber Certification System (MTCS)

Het Malaysian Timber Certification Scheme (MTCS) is een certificeringsysteem voor duurzaam bosbeheer dat is opgesteld op initiatief van de Maleisische overheid en de Malaysian Timber Council en operationeel is sinds 1999. Als richtlijn voor certificering worden de Malaysian Criteria and Indicators (MC&I) gehanteerd, die gebaseerd zijn op internationale richtlijnen. Het kent protocollen voor zowel duurzaam bosbeheer, als ook voor handelsketen certificering en logo-gebruik. Sinds mei 2009 is MTCS geaccepteerd door PEFC International.

Lees meer MTCS: Houtinfoblad Malaysian Timber Certification System